Det Kongelige Bibliotek - Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

ISIL DK-810010
URL http://www.kb.dk/da/nb
Email kb@kb.dk
Type Library
Classification National Library
Alternate names København Kongelige Bibliotek

Postal code 1016
City København K

Submit changes to this entry in the ISIL registry.