758 Treffer, zeige 1 bis 15:

Prace geograficzne, 130 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie et al. 2012

Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od oświecenia do połowy XX wieku, 1 Bobińska, Celina et al. 1945

Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften | [Vorträge, gehalten anläßl. e. Tagung d. Jagiellon. Univ. u. Bibliothek in Kraków - Mogilany vom 20. - 24. 6. 1983] Härtel, Helmar et al. 1986

Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1967/1968 | 1. wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1971

Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2006

Rozprawy habilitacyjne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Skład osobowy, 1988,1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nowo-mowa | materiały z sesji naukowej poświe̜conej problemom współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981 | 1. wyd. polskie Sesja Naukowa Poświe̜cona Problemom Współczesnego Je̜zyka Polskiego (1981 : Krakau) et al. 1985

Prace historyczne, 126 | Wyd. 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1999

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 106 | 1. wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1983

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 108 | 1. wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1983

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 91 | 1. wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1982

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 100 | 1. wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1982

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 | Wyd. 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1991

Prace geograficzne, 84 = 980 [d. Gesamtw.] = Prace Instytutu Geograficznego UJ ; 106 | Wyd. 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie et al. 1991

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende 1 ausgewählt
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA