21168444 Treffer, zeige 106 bis 155:

Jadbar-i-Husaini Husaini, Sulaiman Al- 1322

Dar naḥw wa ṣarf-i ḥaṭṭ-i āriyā Furṣat Šīrāzī, Muḥammad Nāṣir 1322

Šarḥ šawāhid al-muġnī | Ṭ. 1 Suyūṭī, Ǧalāl ad-Dīn as- 1322

Winsbecke | Fragment 1325

Lothringisches Stundenbuch 1325

Fihrist-i kitabha-yi hatti-yi kitabhana-yi Milli-yi Malik wa basta ba-Astan-i Quds-i Radawi, 2: Gild-i duwwum: kitabha-yi farsi az adab-i gang ta hiyara-yi Harazmsahi Irag, Ifsar et al. 1326

Diwan Muhammad Dabir Sijaqi 1326

Barīqa maḥmūdīya fī šarḥ Ṭarīqa Muḥammadīya wa-šarīʿa nabawīya fī sīra Aḥmadīya, 3-4 Hâdimî, Ebû Saîd 1327

Saʿīd Pāšānın ḫāṭırātı, 1 Said Paşa 1328

Modi orandi sancti Dominici, 1: Modi orandi sancti Dominici 1330

Kızıl Elma Ziya Gökalp 1330

Kitāb Nat̲r ad-Durr, al-Faṣl 4. Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- 1331

Kitāb Nat̲r ad-Durr, al-Faṣl 5. Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- 1331

Kitāb Nat̲r ad-Durr, al-Faṣl 6. Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- 1331

Kitāb Nat̲r ad-Durr Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- et al. 1331

Kitāb Nat̲r ad-Durr, al-Faṣl 3. Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- 1331

Ordunun dastāny Amin, Muhammad 1331

I'tiqádat-i-bátilijaje i'lán-i-harb | Tab' 2 Haqqí, Qylyǵzada 1332

Yāddāšthāy-i Qazwīnī Qazwīnī, Muḥammad et al. 1332

Ṣadaf | maǧalla-i māhāna-i adabī wa hunarī wa intiqādī 1336

'Adad min bu'laga Īrān fī lugat al-'arab wa nuhab min àtārihim Tuisirkani, Qāsim 1336

Türkge Tawäli' al-muluk | sana 7. 1337 Mahmüd Al-'Alim Al-Falaki 1337

Dar Īrān c̆i miguzarad? | būltin-i aḫbār Ḥizb-i Tūda-i Īrān 1337

Qawānīn-i-mantiq-i-sūrī, 1 Ḫwānsārī, Muḥammad 1338

Qadā dar islām Sanglaǧī, Muḥammad 1338

'Alafhā-i-harz-mazāra'-i-Irān wa turuq-i-mubariza bā ānhā Tābitī, Habīb Allāh et al. 1339

Millī İctimāʿīyāt Kütübḫānesi 1339

Billur-köšk hikăjasy 1339

'Ilm-i-kalam, Gild 1 Safa'I, Saijid Ahmad 1339

Türkīye Cumhūrīyeti Maʿārif Vekāleti neşrīyātı Türkei. Maarif Vekâleti 1340

Šifāʾ al-ʿalīl | fī masāʾil al-qaḍāʾ wa-'l-qadar wa-'l-ḥikma wa-'t-taʿlīl Ibn-Qaiyim al-Ǧauzīya, Muḥammad Ibn-Abī-Bakr et al. 1340

Āraš | maǧalla-i haftagī 1340

Qalb dar zabān-i-'arabī' Kijā, Sādiq 1340

[Tristan] | [Handschrift F. Florenz] Heinrich 1340

Kitāb-i māh 1341

Ṭarabḫāna | Rubāʿīyāt-i ḥakīm Ḫaiyām-i Nīšābūrī ʿUmar Ḫaiyām et al. 1342

Mafatih al-ulum Hwārizmī, Muhammad Ibn-Ahmad Ibn-Jūsuf Al-Katib Al- 1342

Našrīya-i ḫabarī-i Sipāh-i Dāniš Sipāh-i Dāniš 1342

Īrān šahr, Gild 1. 2 1342

Samak-i-'aijar, 1,1 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Maqūlāt wa arā!-i-marbut bi ān Ājatī, Muhammad Ibrāhīm 1343

Šarh, waqa'i' wa-ihwālāt-i-zindāganī-i-Sāh Tahms̄b-i-Safawī bi-qalam-i-hūdaš Tahmāsp, I. 1343

Samak-i-'aijar, 1,2 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Samak-i-'aijar, 2,3 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1344

Ḫilāf fī-'l-fiqh | Masāʾil hāmma min Kitāb al-Ḫilāf Ṭūsī, Muḥammad Ibn-al-Ḥasan aṭ- 1344

Ǧung 1344

Daftarhā-i zamāna 1346

Daftarhā-i Rauzan 1346

Die Statuten und Gesetze des Deutschen Ordens Deutscher Orden 2015

Die Statuten und Gesetze des Deutschen Ordens Deutscher Orden 1347

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA