21167761 Treffer, zeige 121 bis 170:

Kitāb Nat̲r ad-Durr, al-Faṣl 3. Ābī, Manṣūr Ibn-al-Ḥusain al- 1331

Ordunun dastāny Amin, Muhammad 1331

I'tiqádat-i-bátilijaje i'lán-i-harb | Tab' 2 Haqqí, Qylyǵzada 1332

Yāddāšthāy-i Qazwīnī Qazwīnī, Muḥammad et al. 1332

Ṣadaf | maǧalla-i māhāna-i adabī wa hunarī wa intiqādī 1336

'Adad min bu'laga Īrān fī lugat al-'arab wa nuhab min àtārihim Tuisirkani, Qāsim 1336

Türkge Tawäli' al-muluk | sana 7. 1337 Mahmüd Al-'Alim Al-Falaki 1337

Dar Īrān c̆i miguzarad? | būltin-i aḫbār Ḥizb-i Tūda-i Īrān 1337

Qawānīn-i-mantiq-i-sūrī, 1 Ḫwānsārī, Muḥammad 1338

Qadā dar islām Sanglaǧī, Muḥammad 1338

'Alafhā-i-harz-mazāra'-i-Irān wa turuq-i-mubariza bā ānhā Tābitī, Habīb Allāh et al. 1339

Millī İctimāʿīyāt Kütübḫānesi 1339

'Ilm-i-kalam, Gild 1 Safa'I, Saijid Ahmad 1339

Billur-köšk hikăjasy 1339

Türkīye Cumhūrīyeti Maʿārif Vekāleti neşrīyātı Türkei. Maarif Vekâleti 1340

Šifāʾ al-ʿalīl | fī masāʾil al-qaḍāʾ wa-'l-qadar wa-'l-ḥikma wa-'t-taʿlīl Ibn-Qaiyim al-Ǧauzīya, Muḥammad Ibn-Abī-Bakr et al. 1340

Āraš | maǧalla-i haftagī 1340

[Tristan] | [Handschrift F. Florenz] Heinrich 1340

Qalb dar zabān-i-'arabī' Kijā, Sādiq 1340

Kitāb-i māh 1341

Ṭarabḫāna | Rubāʿīyāt-i ḥakīm Ḫaiyām-i Nīšābūrī ʿUmar Ḫaiyām et al. 1342

Mafatih al-ulum Hwārizmī, Muhammad Ibn-Ahmad Ibn-Jūsuf Al-Katib Al- 1342

Našrīya-i ḫabarī-i Sipāh-i Dāniš Sipāh-i Dāniš 1342

Īrān šahr, Gild 1. 2 1342

Samak-i-'aijar, 1,1 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Maqūlāt wa arā!-i-marbut bi ān Ājatī, Muhammad Ibrāhīm 1343

Samak-i-'aijar, 1,2 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Šarh, waqa'i' wa-ihwālāt-i-zindāganī-i-Sāh Tahms̄b-i-Safawī bi-qalam-i-hūdaš Tahmāsp, I. 1343

Samak-i-'aijar, 2,3 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1344

Ḫilāf fī-'l-fiqh | Masāʾil hāmma min Kitāb al-Ḫilāf Ṭūsī, Muḥammad Ibn-al-Ḥasan aṭ- 1344

Ǧung 1344

Daftarhā-i zamāna 1346

Daftarhā-i Rauzan 1346

Die Statuten und Gesetze des Deutschen Ordens Deutscher Orden 1347

Die Statuten und Gesetze des Deutschen Ordens Deutscher Orden 1347

7 hunar 1348

Abnūs | daftarī dar adabīyāt wa hunar 1348

al- Iḫtilāf fī-'l-lafẓ wa-'r-radd ʿalā-'l-ǧahmīya wa-'l-mušabbiha Ibn-Qutaiba, ʿAbdallāh Ibn-Muslim 1349

Az šiʿr tā qiṣṣa | gāhnāma-i hunarī Gurūh-i Dānišǧūʾī-i Kumak 1349

Tanto namque feliciores se esse credebant [Fragment] 1350

Sammlung geistlicher Lehren, Legenden und Sprüche, früher dem Bruder Engelhart in Eberach zugeschrieben - BSB Cgm 172 1350

Kitāb-i imrūz | čand guftār dar zamīna-i taʾlīf wa tarǧuma wa našr 1350

[Eneas-Roman] | [Hs. H. Cod. Pal. germ. 368 der Universitätsbibliothek Heidelberg] Heinrich 1350

Chronicon de praedicatoribus ut dicitur | Basel, Universitätsbibliothek, Cod. E III 13 Meyer, Johannes 1350

Pul | faṣlnāma-i dānišǧūyān-i Dāniškada-i Kišāwarzī 1350

Summa de bono | Philippi Cancellarii summa de bono | Handschrift Philippus 1350

Kitāb-i raz 1350

Fihrist-i kitabha-yi hatti-yi kitabhana-yi Milli-yi Malik wa basta ba-Astan-i Quds-i Radawi, 1: Gild-i awwal: kitabha-yi àrabi wa turki Irag, Ifsar et al. 1352

Raušangar | našrīya-i Sazmān-i Dānišǧūyān-i Īrānī dar Barlin-i Ġarbī Anǧuman-i Muḥaṣṣilīn wa Dānišǧūyān-i Īrānī dar Barlin-i Ġarb 1353

Paik-i mubāriza Anǧuman-i Muḥaṣṣilīn wa Dānišǧūyān-i Īrānī dar Barlin-i Ġarb 1354

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA