21182705 Treffer, zeige 126 bis 150:

Yāddāšthāy-i Qazwīnī Qazwīnī, Muḥammad et al. 1332

Ṣadaf | maǧalla-i māhāna-i adabī wa hunarī wa intiqādī 1336

'Adad min bu'laga Īrān fī lugat al-'arab wa nuhab min àtārihim Tuisirkani, Qāsim 1336

Türkge Tawäli' al-muluk | sana 7. 1337 Mahmüd Al-'Alim Al-Falaki 1337

Dar Īrān c̆i miguzarad? | būltin-i aḫbār Ḥizb-i Tūda-i Īrān 1337

Qawānīn-i-mantiq-i-sūrī, 1 Ḫwānsārī, Muḥammad 1338

Qadā dar islām Sanglaǧī, Muḥammad 1338

'Alafhā-i-harz-mazāra'-i-Irān wa turuq-i-mubariza bā ānhā Tābitī, Habīb Allāh et al. 1339

Millī İctimāʿīyāt Kütübḫānesi 1339

Billur-köšk hikăjasy 1339

'Ilm-i-kalam, Gild 1 Safa'I, Saijid Ahmad 1339

Šifāʾ al-ʿalīl | fī masāʾil al-qaḍāʾ wa-'l-qadar wa-'l-ḥikma wa-'t-taʿlīl Ibn-Qaiyim al-Ǧauzīya, Muḥammad Ibn-Abī-Bakr et al. 1340

Āraš | maǧalla-i haftagī 1340

Türkīye Cumhūrīyeti Maʿārif Vekāleti neşrīyātı Türkei. Maarif Vekâleti 1340

Qalb dar zabān-i-'arabī' Kijā, Sādiq 1340

[Tristan] | [Handschrift F. Florenz] Heinrich 1340

Kitāb-i māh 1341

Ṭarabḫāna | Rubāʿīyāt-i ḥakīm Ḫaiyām-i Nīšābūrī ʿUmar Ḫaiyām et al. 1342

Mafatih al-ulum Hwārizmī, Muhammad Ibn-Ahmad Ibn-Jūsuf Al-Katib Al- 1342

Našrīya-i ḫabarī-i Sipāh-i Dāniš Sipāh-i Dāniš 1342

Īrān šahr, Gild 1. 2 1342

Samak-i-'aijar, 1,1 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Maqūlāt wa arā!-i-marbut bi ān Ājatī, Muhammad Ibrāhīm 1343

Samak-i-'aijar, 1,2 Kātib Al-Arraǵānī, Farāmurz Ibn-Hudādād Ibn-'Abd-Allāh Al- et al. 1343

Šarh, waqa'i' wa-ihwālāt-i-zindāganī-i-Sāh Tahms̄b-i-Safawī bi-qalam-i-hūdaš Tahmāsp, I. 1343

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA